08.12.2015

Dopis pana konzula Peška.

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

chtěl bych Vás požádat o předání následující informace krajanům a jejich rodinným příslušníkům, kteří obdrželi povolení k trvalému pobytu a zároveň byli zařazeni do programu asistence při přesídlení, tj. těm, kteří budou ubytováni v zařízení Ministerstva vnitra ČR:

Ministerstvo vnitra ČR informuje, že krajané a jejich rodinní příslušníci, kterým byl v rámci asistenčního programu povolen trvalý pobyt v ČR, mohou, z důvodu omezeného provozu v době vánočních a novoročních svátků, přicestovat do ČR nejpozději do 15.12.2015 a následně až od počátku ledna 2016.

Zároveň platí obecná zásada, že v každém případě je třeba kompetentní orgány informovat o datu odjezdu do ČR, a to minimálně 14 dnů předem. Tuto informaci je třeba sdělit organizaci Caritas Praha, která je odpovědná za sociální asistenci. Lze ji kontaktovat buď telefonicky na čísle: + 420 737 280 645, nebo prostřednictvím e-mailové adresy: krajane@praha.charita.cz . Telefonní linka je v provozu od pondělí do pátku od 10:00 do 16:00 hod.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem,

Pavel Pešek

konzul

Velvyslanectví České republiky na Ukrajině