O nás

~~~~~~~~ :: ~~~~~~~~

Výraz "Volyňští Češi" se váže k Volyňské provincii ruské říše, kde se v druhé polovině devatenáctého století vytvořila početná česká kolonie (dnes je Volyň součástí Žitomirské, Rivnenské a Volyňské oblasti Ukrajiny). Po zrušení nevolnictví v letech 1860-1870 zde vznikaly první české osady. Co přimělo Čechy opustit svou vlast? Jako vždy bezzemky chudoba, řemeslníky těžké pracovní podmínky, a všechny společně jejich touha po lepším životě.

Na konci 19. a začátku 20. století byla oblast "Krošňa" (městečko poblíž Žitomiru se stalo v roce 1958 součástí města) známa jako místo kompaktního pobytu Čechů. České rodiny se dlouhou dobu snažily zachovat svou kulturu, historii a jazyk, ale vznikala smíšená manželství a smíšené rodiny (s Ukrajinci, Rusy, Poláky, ...).

Na prvním setkání v roce 1990, jehož iniciátorem byl Čech Mikuláš Kudimov a které se konalo Krošně v prostorách 16. školy (škola nebyla vybrána náhodou, byla postavena českými osadníky pro výuku českého jazyka svých dětí), bylo jen 12 lidí. Zde jsou jména některých z nich: N. Dekanchuk, V. Shymanskyy, S.Shmidt a další. Na jednom ze zasedání bylo rozhodnuto o založení organizace a jejím nazvání po českém učiteli – humanistovi, osobnosti veřejného života, Janu Amosi Komenském. Poté byly sepsány stanovy.

6. května 1991 se konalo setkání za účasti konzula GK ČR na Ukrajině pana Zdenka Umla. Předsedkyní společnosti byla zvolena paní Emilia Snidevič. V téže době vznikaly podobné české společnosti v dalších oblastech Ukrajiny, kde v minulosti byla kompaktní česká osídlení. Později se tyto společnosti sjednotily a vytvořily "Českou národní radu Ukrajiny“ a žitomirská společnost se stala jejím aktivním členem. Vznikaly pěvecké skupiny, které se účastnily folklorních festivalů v Žitomiru, na Ukrajině i v České publice.

V žitomirské organizaci začala aktivní výuka češtiny. Děti každoročně jezdily na ozdravné pobyty do táborů v ČR, starší z nich začaly získávat vzdělání na českých vysokých školách Dospělí krajané získali možnost zlepšit znalost českého jazyka přímo ve vlasti svých předků, v České republice.

Po havárii elektrárny v Černobylu v roce 1986 byly označeny regiony Kyjev a Žitomir jako radioaktivně kontaminované. Vláda České republiky reagovala na žádost Žitomirské české diaspory postižené radiací a dohodla se s vedením Ukrajiny na druhé vlně reemigrace kolonistů, která se konala v průběhu let 1991-1993. Během tohoto období se do České republiky z Ukrajiny vrátilo cca 600 rodin (přibližně 1900 osob).

Roku 1999 Žitomirské oblastní rádio začíná jako první a jediné v Ukrajině vysílat pořad v českém jazyce s názvem "Světnice Česká". Vytváří a vysílá jej paní Elena

Lagovská, uznávaná novinářka Ukrajiny. Českojazyčné pořady Žitomirského oblastního rádia se opakovaně staly vítězi národních a mezinárodních tele-rozhlasových soutěží a festivalů, kde uspěly mezi účastníky z mnoha evropských zemí i Ukrajiny. Autorka Elena Lagovská byla oceněna diplomy a vysokými oceněními.

Od 1.5.2005 společnost změnila svůj název a zaregistrovala se jako veřejná organizace "Žitomirský spolek volyňských Čechů" Aktivními dlouholetými členy Spolku jsou tito krajané: Milentina Denysjuk, Vladimir Bašek, Milentina Slobodjanyk, Inna Romanova, Stanislav Sláma, Milentina Piontkivska, Irina Jušková, Irina Efimová, Naďa Číževská, Irina Syščykova, Raisa Stoljarevyč, Sergej Mikula - vedoucí pěvecké skupiny, Tamara Potapenko, Irina a Alexander Potaninovi, Nina Schmidt, paní Anna Lytvynsová, Tamara Pinčuk, která byla po mnoho let účetní spolku, a celá řada dalších aktivních členů.

Dne 23.září 2014 byla zvolena předsedkyní spolku paní prof. Ludmila Číževská. Spolek spojuje všechny generace Čechů. Pro studium českého jazyka byly vytvořeny 4 skupiny - dvě dospělé a dvě dětské. Probíhají různé společné aktivity, např. výlety, sledování českých filmů, setkání se zajímavými lidmi apod., které organizuje nejen náš spolek, ale i naši přátelé z České republiky. Pořádáme společné oslavy svátků a jiné společenské akce.

Spolek žije aktivním a zajímavým životem.