22.05.2015

Vážená paní předsedkyně,

Vážená paní předsedkyně,

 

Zdravím z Jekatěrinburgu, kde působím už několik let jako učitel českého jazyka na místních univerzitách. Náš lektorát českého jazyka sídlí na Uralské federální universitě, spolupracujeme také s universitami jako UrGPPU (pedagogická), s UrGLTU (lesnická) a dalšími školami, kde mají zájem o náš krásný jazyk český.

Mimo jiné se věnuju kulturně-osvětové činnosti, vydávaje nekomerční populárně-naučné AVD REVUE, registrace u MK ČR: E 16 092, ISSN: 1801 – 5220). V článcích se zaměřujeme především na témata: úspěchy Čechů doma i v zahraničí (často neprávem opomíjené), československé legie v době I. světové války (především v Rusku), krásy Šumavy (včera, dnes, zítra), stáže našich studentů (u nás doma, případně v zahraničí).

Během mých lekcí se snažím studenty seznamovat nejen s gramatikou českého jazyka, ale také jim často vyprávím na české kultuře, historii, literatuře. Sám se proto snažím sledovat české dění doma i ve světě. V těch „velkých“ médiích se toho dočtu málo, škoda. Potom je ale řada na nás! Žijeme z různých důvodů po celém světě a nevíme o sobě, o našich úspěších, o naší slavné historii, o Češích, kteří proslavili svůj národ za hranicemi. Kdo by si dnes mimo pár nadšenců vzpomněl na Franze Kličku, na Evžena Topinku, Ludwiga Minkuse, Josefa Ticháčka, Josefa Přibíka??? Pojďme to změnit!

 

Chtěl bych oslovit Vás, případně Vaše kolegy, přátele, známé, kteří ve Vašem okolí, oblasti, státě, měli tu čest se setkat s nějakým šikovným Čechem, který celému světu ukázal, co znamenají „zlaté české ručičky“, případně „Co Čech, to muzikant“, aby mi o něm napsali kratší povídání, vypravování populárně-naučným stylem. Bohatě stačí 4 000 – 5 000 znaků, včetně mezer. Zkusme to po našem, česky. Připojte, prosím, i anotaci v některém z těch velkých mezinárodních jazyků (jako například rusky, anglicky, francouzsky, španělsky, německy). Řekněme do 1 000 znaků, včetně mezer. Ilustrace publikovat mohu, ovšem pouze v černo-bílé versi. Prosím, používejte formát textu XXX.doc (verse do roku 2010), formát ilustrace XXX.jpeg,  XXX.pdf.

Moje AVD REVUE vychází jednou za čtvrt roku. Jestli zašlete Váš příspěvek do konce aktuálního čtvrtletí, pokusím se jej publikovat v bezprostředně po něm následujícím. Konkrétně, jestli Váš text zašlete do 30. června 2015, mohu příspěvek publikovat v AVD REVUE III/ 2015. Pokud se mi podaří získat nějaký větší sponsorský příspěvek, chtěl bych na téma „Úspěchy Čechů, neprávem opomíjené“ vydat v roce 2018 samostatný sborník věnovaný 150. výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze, nad jehož scénou hovoří jasnou řečí půvabné heslo: „Národ sobě“!

 

V Jekatěrinburgu, 8. května 2015.

 

S pozdravem

Radan Kapucián

e-mail: povez@seznam.cz

 

Lektorát českého jazyka DZS při UrFU, DMO ISPN UrFU,

Lenina 51, 620 083 Jekatěrinburg, Ruská federace

 

Redakce AVD REVUE

Šafářova 145

102 00  Praha 10, Česká republika