19.03.2016

Чи знаєте Ви про Карла IV?

V roce 2016 oslavíme výročí jedné z nejdůležitějších událostí v zemi - 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské Karla IV., jehož považuje český národ za nejvýznamnější osobnost své historie.

Zásluhy Karla IV.
Ovlivnil osud české země i celé střední Evropy.

Praha se díky němu stala politickým centrem a sídlem vzdělanosti.

Upravil vztah českého státu k říši zlatou bulou /1356/, která mimo jiné stanovovala právo svobodné volby českého krále pro případ, že by panovnický rod vymřel.

Za svůj život dal Karel IV. vybudovat nový královský palác, založil Nové Město v Praze, zařídil pokračovací práce na chrámu Sv. Víta, nechal postavit Karlův most a hrad Karlštejn, založil řadu klášterů.

Jeho zásluhou vznikla v Praze první univerzita ve střední Evropě / Karlova univerzita 1348/.

Karel IV. dovedl svým vladařským uměním hospodářství českých zemí k prosperitě.

Eva Řezníčková