17.11.2015

U příležitosti státního svátku , který je v ČR vyhlášen jako Den boje studentů za svobodu a demokracii, se krajané našeho spolku sešli v místní Žytomyrské knihovně. Připomněli jsme si:

S krajany celého světa on-line, 17.11.2015

U příležitosti státního svátku , který je v ČR vyhlášen jako Den boje studentů za svobodu a demokracii, se krajané našeho spolku sešli v místní Žytomyrské knihovně. Připomněli jsme si:

17. listopad 1939, tragické události za okupace, k nimž došlo v období od 28. října do17. listopadu1939v tehdejšímProtektorátě Čechy a Morava. Mezinárodní den studentstva je jediným dnem mezinárodního významu, který má český původ.

V noci ze 16. na 17. listopad němečtí pořádkoví policisté za přispění jednotek SS vykonali rozkaz německého vůdce A. Hitlera. Natrvalo uzavřeli všech deset českých vysokých škol, 9 vedoucích představitelů vysokoškoláků v Ruzyni popravili, 1200 studentů zbili a odvlekli do koncentračních táborů. Na základě těchto událostí byl v Londýně v roce 1941 tento den vyhlášen jako Mezinárodní den studentů. Dodnes je svátek jediným výročím mezinárodního významu, který pochází z Čech

17. LISTOPAD 1989, začátek sametové revoluce /týden po pádu Berlínské zdi/. Ve čtyři hodiny odpoledne se u sídla lékařské fakulty na Albertově sešly skupinky studentů, aby si připomněly tragické události před padesáti lety /zmiňovaný 17. listopad 1939/. Původně klidná manifestace se brzy změnila ve stávku za svobodu, demokracii a politické reformy. Zásah Veřejné bezpečnosti proti mladým lidem probudil celou společnost, která se definitivně rozhodla vzepřít totalitnímu režimu. V den padesátého výročí, kdy byly uzavřeny všechny československé vysoké školy Hitlerem, začala "sametová revoluce", která odstartovala rozsáhlé změny v politickém a hospodářském uspořádání Československa .

Dalším bodem programu bylo naše prvé spojení s krajany ve světě on line. Podařilo se spojení s krajany z Argentinského Centra Čechů v Santa Fé /ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO CHECO DE SANTA FÉ/. Hovořil s námi pan Petr Strnad. Tato organizace se snaží aktivizovat spolkový život a spolupracuje s dalšími argentinskými národními krajanskými organizacemi.

  • Bohužel – nepodařilo se spojení s krajany Řecka, kteří měli zájem o navázání kontaktu, a to z důvodu zemětřesení o síle 6,2 škály, které dne 17.11.postihlo řecké ostrovy i vzdálená místa od epicentra.
  • Eva Řezníčková