25.05.2016

Пані вчителька рекомендує

Alfons Mucha (1860–1939 byl světově nejproslulejší český

moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu

19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní

tvorbě.

Známý především souborem dvaceti monumentálních obrazů

Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912–1926. Dokončený

cyklus byl jako celek poprvé představen pražské veřejnosti na

podzim roku 1928 u příležitosti oslav deseti let samostatnosti

československého státu ve Velké dvoraně tehdy právě dobudovaného

Veletržního paláce. E.

Alfons_Mucha.pps