24.04.2017

Pravoslavní slavili letošní Velikonoce společně se západními křesťany.

Pod tímto mottem se v neděli 22. dubna /na konci prvního týdne Velikonoc – Velikonočního oktávu/ uskutečnilo setkání národnostních folklorních souborů v budově dramatického divadla Ivana Kočergy v Žytomyru.

Protože pravoslavná církev nepřijala gregoriánskou reformu kalendáře a používá stále juliánský kalendář, většinou slaví Velikonoce v jiném termínu než katolická a další západní církve. Pravoslavné Velikonoce se slaví většinou o týden později.

V letošním roce se výpočet Velikonoc shodl podle obou kalendářů a tak celý svět je slavil společně. Jak se v průběhu staletí zvětšuje rozdíl mezi oběma kalendáři, nastává shoda čím dál tím méně.

Velikonocepodle katolické tradice začínají nedělí - Vzkříšením, která završujevelikonoční triduumZeleného čtvrtku,Velkého pátkuaBílé soboty a trvají padesát dní až doLetnic, slavnostiSeslání Ducha Svatého.

První týden Velikonoc se nazýváVelikonoční oktáv.

40. den Velikonoc je slavnostNanebevstoupení, která připomíná Ježíšův výstup ze země do nebe a jeho oslavení u Otce.

V hlavní části kulturního programu vystoupila celá řada národnostních spolků. Žytomyrský spolek volyňských Čechů zastupovali tanečníci České besedy, kteří předvedli věneček tanců z Moravy pod názvem Moravská beseda.

Děkuji tímto všem čtyřem párům za bezchybné předvedení tak složité choreografie včetně povedených zvedaček, které diváci po zásluze ocenili.

Eva Řezníčková