22.03.2017

Konzultace zájemcům o studium v České republice

  • Dne 22. března 2017 navštívila Žytomyrskou státní technologickou univerzitu a Střední jedenáctiletou školu No 16 v Krošně představitelka ÚJOP UK paní Jitka Bučková. Se studenty, žáky a rodiči besedovala o vzdělávání a odborné přípravě ke studiu na vysokých školách v ČR, o podmínkách studia jazyka českého a o pobytu na příslušných střediscích výuky ÚJOP UK ( Институт языковой и профессиональной подготовки Карлова Университета).
  • Poskytla celou řadu potřebných informací o podmínkách studia na vysokých školách, o studiu cizinců v českém jazyce, o vyplňování přihlášek a přijímacím řízení. Studenti ze zahraničí mají možnost za splnění stanovených podmínek využít některého z řady zahraničních stipendijních programů

Ve dnech 6. – 8. dubna 2017 se v Kyjevě bude konta Výstava vzdělávání „Osvita za kordonom“, na kterou jsou všichni zájemci o studium v Čechách srdečně zváni.

Eva Řezníčková