17.07.2021

Výbraná data roku 2022

Výbraná data roku 2022

Výbranádataroku2022

14.února 1912 110.výročízaloženíčeskéevangelickéobceVeselynivky-Sirotinky(Oděská oblast)
2.července1917 105.výročíbitvyčeskoslovenskébrigádyuZborova(Ternopilskáoblast)
3.července1992 30.výročízaloženívMelitopolu(Zaporižskáoblast)společnostiBohemie
4.července1962 60.výročíúmrtív SantiagodeChileJUDr.VácslavaVondráka(*6.02.1880Semyduby, Rivnenská oblast), volyňského Čecha, významného krajanského asokolskéhočiniteleapolitikanaUkrajiněav Ruskémcísařství,účastníkaPrvníhočeskoslovenskéhoodboje,zakladateleČeskéDružinyatakévydavatelé aredaktoratýdeníkuRuskýČech,podnikateleastatkáře
8.července1847 175.výročínarozenívPlánici(okresKlatovy)FrantiškaKřižíka(†22.01.1941 StádleciuTábora,pohřbennavyšehradskémSlavíněvPraze),českéhoelektrotechnika,vynálezcea podnikatele
22.července1822 200.výročínarozenív Hynčici(okresNovýJičín)JohannaGregoraMendela (†6.01.1884Brno),českéhopřírodovědce,zakladatelegenetiky
23.září1901 120.výročínarozenívPrazeJaroslavaSeiferta(†10.01.1986Praha),českého spisovatele,nositeleNobelovycenyzaliteraturu(1984)
25.září1922 100. výročí narození v Užhorodě Volodymyra Hošovského (†30.12.1996 Lviv),ukrajinského muzikologa, zakladatelé nového vědeckého směru "Kybernetickáetnomuzikologie",účastníkaPražskéhopovstání1945ačestnéhočlenaČeské besedyveLvově
28.září StátnísvátekČR–Denčeskéstátnosti(Zákonč.245/2000Sb.zedne29.června2000)
21.října 1672 350.výročínarozenívobciKosuty(Bělorus)FilipaOrlíka,ukr.PylypaOrlyka(†24.05.1742Jasy,Rumunsko),hejtmana(ukr.heťmana)Ukrajiny(1710-1742) českéhopůvodu,autoraprvníÚstavynasvětě(1710)
5.-9.listopadu 2007 15.výročí1.mezinárodníhokrajanskéhofestivaluvPraze(organizacearežiePhDr.VěraDoušová),kteréhoseúčastnilykrajanskáfolklórníspolky zUkrajinyajinýchstátů.Festivalsekonaltaké vletech2008-2018
14. listopadu 1847 175.výročínarozenívPrazeJosefaJungmanna(†16.07.1773Hudlice,okres Beroun),českéhobuditele,jazykovědceabásníka
29. listopadu 1992 30.výročízaloženívKyjevěspolečnostiVyšehrad

Jinévýročí

1907 115.výročízaloženíOděskéhočeskéhokvartetavesloženíčlenůdivadelníhoorchestruJar.Kociana(*1883,†1950),Fr.Stupky(*1879,†1965),Jos.Permana (*1871,†1934)aLadislava Zelenky(*1881, †1977)
1547 475.výročívytíštěnív Prostějověprvního"SlabikářeČeského",autoremkteréhobylučenec,kněza18.biskupJednotyBratrskéJanBlahoslav(*1523Přerov, †1571MoravskýKrumlov)