20.12.2018

Нас вітають

Radostné vánoce, v novém roce 2019 pevné zdraví, štěstí a pohodu přeje

V. Schovánek, Hradec Králové