08.06.2016

CYKLUS SEMINÁŘŮ AUČCJ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,obracím se na vás jménem Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ).

Naše organizace se již od r. 2003 zabývá metodikou výuky češtiny a dalším vzděláváním lektorů a učitelů tohoto jazyka.

Pro školní rok 2016 - 2017 připravujeme již druhý ročník Cyklu školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka, na který bychom Vás a Vaše spolupracovníky velmi rádi pozvali.

Tento roční cyklus si klade za cíl komplexně připravit začínající učitele nebo učitele, kteří dosud neprošli teoretickou průpravou. Absolventi cyklu získají důležité informace o odlišnostech mezi výukou českého jazyka a češtiny pro cizince. Naučí se připravovat a realizovat efektivní lekce zahrnující nácvik všech řečových dovedností.
Připojujeme podrobnější informace a přihlášku ve formátu docx nebo pdf.

Těšíme se na setkání s vámi.

Se srdečným pozdravem
Dana Havlíková
vedoucí metodik AUČCJ
a
Petra Žufníčková
organizátorka
Copyright © 2016 Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, All rights reserved.
Fantomas
Our mailing address is: Asociace učitelů češtiny jako cizího jazykaAlbertov 7/3aPrague12800Czech Republic