28.04.2016

Конкурс "Історії предків"

Sepište příběh svého předka!

Výzva zřejmě zní tak trochu úderně, ale zajisté odpovídá náplni projektu, obrací se nejen na všechny potomky volyňských Čechů. Projekt je určen mladé generaci potomků ještě školou povinných, ať už v lavicích škol základních, středních a počítá i se vysokoškolsky vzdělávajícími se zájemci, neboť jak doufám, i zde potomků není málo – jelikož pravidlo vysoké vzdělanosti volyňských Čechů stále platí. Jak už jsem výše uvedla, autorem příběhu nemusí být jen potomek volyňských Čechů, může to být kdokoliv ze známých, sousedů, nebo jen student, který má zájem se do projektu zapojit.

Cílem projektu je sepsání příběhu, který se týká vašeho předka, či vzdáleného příbuzného, známého, souseda, zkrátka volyňského Čecha či Češky. Příběh, který se může vázat k událostem 2. světové války například příběh vojáka, vojačky, nuceně nasazeného, obyvatele české vesnice na Volyni prožívajícího útrapy válečné mašinérie. Může to však být příběh ze všedního života, ze soužití obyvatel Volyně různých národností, příběh může vzpomínat i události z první války, téma jednoduše není úzce profilováno na danou dobu či událost. Neočekáváme žádné profesionální dílo, založené na ověřených pramenech, zkrátka stojíme jen o vyprávění životního osudu, který se traduje ve vaší rodině, nebo okolí, který může být doplněn kopiemi fotografií, dokumentů či dopisu z fronty atd. Pomozte najít svým potomkům jejich kořeny!!!

Velikost příspěvku není omezována, minimálně to však musí být text o velikosti strany A4, elektronicky sepsaný (na PC) v českém jazyce. Potomci, požádejte o pomoc nejen své příbuzné, ale i své učitele dějepisu či českého jazyka. Tato výzva bude doručena i školám, ovšem je jen a jen na učitelích, zda se ujmou iniciativy a zapracují projekt do svého tematického plánu. Vybrané práce budou prezentovány a oceněny na každoročních konferencích Sdružení v závěru roku, nebo na jaře 2017, díky podpoře Ministerstva obrany proběhne prezentace a konference. Pro zahraniční účastníky, kteří budou vybráni, bude po vzájemné dohodě zprostředkován pobyt na území ČR.

Text opatřený povinnými údaji jako je jméno a příjmení autora, adresa bydliště, věk, název školy a navštěvovaný ročník, včetně dalších příloh (kopie dokumentů či fotografií, ale nejsou povinné) posílejte buď elektronicky na email: dagmar.manhalova@seznam.cz, nebo na poštovní adresu: Dagmar Martinková, Bohdalice 7, 683 41.

Mnoho vydařených příběhů přeje koordinátorka projektu Dagmar Martinková