01.02.2017

Порядок нострифікації дипломів в Чехії

Uznávání vzdělání, MŠMT ČR