21.02.2016

Mezinárodní den mateřského jazyka!

Mezinárodní den mateřského jazyka

21.2.2016 se v žytomyrském loutkovém divadle se sešli zástupci spolků polského, německého, českého arménského a ukrajinského, aby si připomněli Mezinárodní den mateřského jazyka.

Svátek vyhlásilo v roce 1999 UNESCO na oslavu zhruba 6 000 jazyků, jimiž se ve světě mluví. V úvodním projevu bylo připomenuto, že jazyk slouží jednak ke komunikaci, ale také je důležitým prostředkem k vyjádření kultury a identity.

Jazyky jsou však křehkými poklady lidstva. Tisícům malých jazyků hrozí zánik a během několika generací může až 50 % jazyků zcela vymizet. Mluvčí malých jazyků postupně přebírají cizí jazyk silnější populace, který jim umožňuje jednat s úřady, studovat či sledovat média.

A právě z toho důvodu by Mezinárodní den mateřského jazyka měl přispět ke zvýšení povědomí mezi lidmi o významu jazyků jako součásti společného dědictví lidstva.

Cílem je chránit jazykovou různorodost světa a snažit se zamezit zániku malých jazyků.

V hlavním programu vystoupily převážně děti a diváci v sále se zájmem sledovali vystoupení v polštině, němčině, češtině, arménštině i rodné ukrajinštině.

Velké poděkování patří skupince našich dětí, které pravidelně docházejí na výuku českého jazyka, nacvičily české básničky, písničky a přišly v doprovodu svých rodičů, rovněž tak obětavým babičkám, které se pravidelně zúčastňují všech akcí.

Napsala Eva Řezníčková