21.03.2015

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Karla Kühnla

http://www.mzv.cz/kiev/cz/zpravy_a_udalosti/dopis_zvlastniho_zmocnence_pro_krajanske_1.html