11.06.2017

Letní příměstský tábor „JUNIOR“


5. – 9. června 2017

jedinečnýdětskýtábors výukou českého jazyka a speciálním táborovým programem

Tábor byl koncipovaný jako kombinace efektivní české konverzace a pestrého táborového programu. Celodenní účast pod vedením rodilé mluvčí na veškerém táborovém dění zaručila nenásilný kontakt s češtinou, která se pro děti stává přirozeným komunikačním prostředkem. Výuka byla interaktivní, přizpůsobena věku a jazykové pokročilosti. Nechyběly hravé, konverzační a zábavné aktivity.

Děti prožily dobrodružství, nečekaná setkání, ale i sportovní a pohybové aktivity, seznámily se s novými kamarády a poutavou formou zdokonalily svoji znalost z češtiny.

Poděkování patří paní Oksaně Juškové, která pro děti vymýšlela pracovní činnosti, exkurze a zajišťovala stravování.

Eva Řezníčková