20.03.2016

Святкування 8 Березня

6. března – setkání krajanů u příležitosti Mezinárodního dne mateřského jazyka a nadcházejícího Mezinárodního dne žen

Dne 6. března pozvaly děti krajany na setkání, aby se pochlubily, co se od ledna na výuce českého jazyka naučily. Především chtěly pozdravit své maminky, babičky a tety k nadcházejícímu dni žen, předat jim přání a poděkovat za lásku a péči.

Nejprve krajany přivítaly českými a moravskými lidovými písněmi, které rády zpívají v úvodu každé nedělní výuky. Oceňuji jejich snahu a píli, neboť všechny písně již znají bezpečně zpaměti.

Pak následovalo vystoupení dětí, které docházejí do tanečního kroužku. Diváci v sále měli možnost sledovat osm dětských typicky českých a moravských tanců, které se tancují v kruhu. Jde v podstatě o zhudebněná dětská říkadla, která budeme do budoucna moci použít k jakýmkoli výročním zvykům.

Mojí snahou je vést děti k tomu, aby poznaly, pochopily a porozuměly českou lidovou kulturu a tradici, odkaz předešlých generací, a to formou zábavnou. Tance nacvičovaly děti ve svém volném čase nad rámec výuky českého jazyka. Divákům se vystoupení líbilo, což odměňovali po každém tanci potleskem.

Svůj blok zakončily děti básničkami Raise, Sládka, Hrubína a dvěma moravskými písničkami, které nade vše milují: Dolina, dolina a Červené vínečko. S krajany si pak společně ještě zazpívaly Písničku českou.

Krajany dále přišli pozdravit i čtyři mladé taneční páry, se kterými jsem nacvičila Českou besedu. Mnohé písničky z této besedy babičky znají od svých předků a také si je zazpívaly. Jde o tance generace šedesátých let devatenáctého století, kontratanec ve formě čtverylky. Beseda má čtyři díly, každý z nich dvě části, prví část ve ¾ taktu, druhá je ve 2/4 taktu. Mám velkou radost z jejich výkonu a věřím, že Česká beseda se v Žytomyru bude ještě dlouhá léta tancovat.

Po krátké přestávce bylo pro krajany připraveno další překvapení, které jsem nazvali „Nahlédneme do duše českých památek“ aneb „České dědictví Unesco – dvanáct českých divů světa“ . /Praha, Český Krumlov, Telč, Zelená hora, Kutná hora, Lednicko-valtický areál, Holašovice, Kroměříž, Litomyšl, Olomouc, Vila Tugendhat a Třebíč/ . Cílem byla především popularizace památek ve formě promítání se slovním doprovodem v češtině a popisem fotografií v ruštině, kterou jsem připravila k 70. výročí vzniku UNESCO /listopad 2015 – listopad 2016/. Všem

dětem i dospělým, kteří se na prezentaci podíleli, patří z mé strany velké poděkování. Dva měsíce práce a čtení textů se správnou výslovností přineslo své ovoce. Všichni četli své prezentace naprosto bezchybně a byli odměněni drobným propagačním materiálem s architektonickými skvosty.

Na závěr poznámka a výzva pro krajany: V roce 2012 byla založena Společnost přátel památek UNESCO a spuštěna nekonečná soutěž pro návštěvníky českých a moravských památek. Staňte se členem této společnosti i vy. Stačí, když se přihlásíte na www.unesco-czech.cz, členství je zdarma. Naopak přináší celou řadu výhod, bonusů a dokonce možnost vyhrát nejen víkendové pobyty, ale i řadu dalších skvělých cen.

Napsala Eva Řezníčková