21.03.2016

Часопис «Сокола»

Proč a jak škola?

„Škola má vychovávat pro život, nesmí opomíjet praxi. Cílem nemají být ani tak vědomosti jako celkově rozvinutý, socializovaný, samostatný a samostatně a metodicky myslící a jednající člověk. Vzdělání nesmí být shromažďováním jednotlivých vědomostí, nesmí být jen učením – memorováním. Na jedné straně má vyučovat praktickým a řemeslným činnostem, na druhé straně má vytvářet základy obecné vzdělanosti a vyspělého občanství, založeném na morálce a vlastenectví, v neposlední řadě na i na estetice a vztahu k umění. Škola má podporovat aktivitu a iniciativu!

Dítěti je třeba věci nejdříve vysvětlit a je třeba je získat. Po dobrém se toho dosáhne mnohem víc než po zlém. Dítěti se má poskytnout co největší volnost a prostor k hrám, na druhé straně je nutné je postupně přiměřeně zatěžovat.“


souzvuky_brezen_2016.docx