28.01.2015

Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR

Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR

Studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR jsou určeny pro české krajany žijící v zahraničí. Jsou zaměřeny na udržení a rozšíření znalostí českého jazyka a kulturního povědomí. Krajané mohou studovat obory jako český jazyk a dále literatura, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění, teologie. Toto studium předpokládá dobrou znalost češtiny. Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce, uskutečňované obvykle na filozofické fakultě některé z univerzit v ČR.

Přijatí studenti pobírají stipendium, obdrží finanční příspěvek na dopravu do ČR a zpět, mají nárok na ubytování a stravování v cenách jako čeští studenti. Po ukončení studia obdrží studenti vysvědčení nebo potvrzení o absolvování.

Podání přihlášek je možné pouze prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v termínech do: 15. března pro dvousemestrální studium v zimním a letním semestru (září až červen) a jednosemestrální studium v zimním semestru (září až únor) a do 15. srpna pro jednosemestrální studium v letním semestru (únor až červen).

Přihlášení se skládá ze dvou částí: 
vyplnění elektronické přihlášky 
- vytištění přihlášky,
 zaslání na zastupitelské úřady - originál přihlášky musí být doručen na příslušný zastupitelský úřad nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu podání přihlášek.

Online přihláška je k dispozici ZDE.

Pozn.: fotografie může být ve formátu jpg / peg / png / gif, max. velikost 150x200 pixelů (tedy cca 4kb), ostatní přílohy mohou být pouze ve formátu PDF nebo s příponou doc. 

Zajímavé praktické odkazy

Informace o možnostech studia v ČR: www.studyin.cz (angl.)

 

 

http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=semstay


 

Kurz češtiny pro krajany

Charakteristika kurzu

Kurz je určen pro české krajany žijící v zahraničí, kteří se chtějí naučit, nebo si chtějí zdokonalit jazyk svých předků, seznámit se s českou kulturou a poznat některá z nejkrásnějších míst v České republice. Praktická výuka češtiny probíhá již tradičně v malebném východočeském městečku v Dobrušce. Pro všechny účastníky kurzu je každý den připraven bohatý mimoškolní program. Volný čas vyplňují kulturní a sportovní aktivity. Jsou rovněž organizovány celodenní a půldenní výlety.

Účast v kurzu je možná i na základě stipendia, které udílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Více informací je na zastupitelských úřadech ČR nebo na stránkách Domu zahraničních služeb.

Další program

  • vycházky do okolí
  • kulturní a společenské akce
  • aktivity zaměřené na poznávání současného života v České republice i na poznávání české historie
  • sportovní a turistické aktivity
  • každý víkend výlet na zajímavá místa České republiky

 

Ubytování

  • ve dvou a třílůžkových pokojích hotelového typu

Platební údaje 

  • podrobnosti o platbě najdete zde

 

Středisko Dobruška

Podrobné informace

Termín kurzu

24.7. - 21.8.2015

Cena

Výuka a učební materiály: 605 euro
Mimoškolní program včetně výletů: 230 euro
Ubytování: 300 euro
Plná penze: 285 euro

Hodinová dotace

v průměru 6 hodin denně (od pondělí do pátku) většinou v dopoledních hodinách
možnost individuálních konzultací v odpoledních nebo večerních hodinách

Platební instrukce

Variabilní symbol pro platbu: 20151

Slevy

Nabízíme slevu až 100 euro! Pro bližší informace klikněte na Obecné informace.

Uzávěrka přihlášek

10.7.2015

Kontakt

Mgr. Vladimíra Koreňová

vladka.korenova@ujop.cuni.cz

 

Přihláška

ONLINE PŘIHLÁŠKA