04.09.2015

Офіційний лист стосовно поїздки на фестиваль в Прагу

Občanskému sdružení Sedm paprsků

K rukám paní předsedkyně Věry  Doušové

Národní radě Čechů Ukrajiny

K rukám paní předsedkyně L.F.Muchiny

 

Vážení organizátoři Krajanského festivalu v Praze Členové Žytomyrského spolku volyňských Čechů vám děkují za pozvání na 9.festival.

Po mnoho let se snažíme lépe a lépe pracovat na šíření znalostí o historii a kultuře českého národa, o jeho umění a zvycích. Sedm let jsme byli pravidelnými účastníky Krajanského festivalu na festivalu v Praze kde jsme vystupovali s důstojností. Ale poslední dva roky to není možné.

 

V minulém roce nám z neznámých důvodů nebyla účast na této akci umožněna.

V letošním roce, a to navzdory skutečnosti, že jsme se včas zaregistrovali jako účastníci tohoto festivalu, o čemž byla informována předsedkyně České národní rady Ukrajiny, paní L.F. Muchina, nám byla účast zamítnuta z důvodu nevčasné registrace. S podobnou situací jsme se setkali i v případě ozdravných pobytů našich českých dětí na táborech, které jsou finančně podporovány Ministerstvem zdravotnictví České Republiky. Na náš dopis s otázkami  na toto téma organizace Sedm paprsků neodpověděla doposud. Podobně tato organizace ignoruje náš dopis se žádostí o změnu údajů o Žytomyrském spolku volyňských Čechů na webu festivalu.

 

Stejně jako v loňském roce, jsme se pilně chystali na festival, připravili jsme dva nové programy, ale pro velkou finanční náročnost jsme nemohli přijmout účast jako platící účinkující, o čemž jsme Vás také informovali.

Ceníme si Vaší snahy o napravení chyby, která vznikla u Vás, pozvánky ze 17. srpna, ale vzhledem k tomu, že předchozí dva měsíce členové našeho folklorního kolektivu i spolku, kteří se chystali účinkovat, již upravili svůj program na léto, a pozvání přišlo teprve 18.8.2015. Během týdne shromáždit všechny lidi, kteří by museli své rodinné plány zrušit, vyřešit všechny otázky spojené s odjezdem a zajistit potřebné dokumenty, je nemožné. Tím spíše, že předsedkyně našeho spolku není oficiálně informována o podmínkách pobytu v Praze, z textu pozvánky patrné nejsou.

Z těchto důvodů se 9.Krajanského festivalu zůžastnit nemůžeme.

I přes tuto situaci my, členové Žytomyrského spolku volyňských Čechů, jednoho z nejstarších a  nejpočetnějších na Ukrajině, kteří se snaží aktivně pracovat a spolupracovat se všemi organizacemi v popularizaci kultura, jazyka a historie České republiky budeme i nadále realizovat různé aktivity v tomto směru.

 

S úctou

Členové Žytomyrského spolku volyňských Čechů