26.12.2017

Привітання спілці

Přeji vám
spokojené, láskou a porozuměním naplněné Vánoční svátky,
v Novém roce 2018 všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a pohody.

Přeje Mir.N.


Miroslav Nerad
779 00 Olomouc