25.12.2016

Přání ze Žytomyru

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky
a v novém roce hodně štěstí, zdraví a úspěchů přejí

Eva Řezníčková a krajané Žytomyrského spolku volyňských Čechů