22.04.2020

Пані вчителька рекомендує

Den Země každoročně připadá na 22. dubna. Tento den, který nás upozorňuje na ekologické hrozby a učí nás recyklovat odpad a chovat se zodpovědně, má kořeny již v roce 1970. Poprvé byl totiž 22. dubna 1970 slaven v americkém San Francisku. V letošním roce si Den Země, který patří k největším světovým svátkům, připomínáme už po padesáté.

Česká republika se k tomuto svátku přidala v roce 1990 -

tedy letos v ČR je vzpomínkový den - 30 let.

K tomuto výročí všechny děti ve školách se učí nejrůznější písničky, samozřejmě že je znají i dospělí. Osobně jsem zde na Ukrajině učila děti tuto:

slova v příloze --------- můžete si zazpívat.

https://www.youtube.com/watch?v=OpNN-reD66M píseň Chválím tě, země má 

Chválím Tě země má, k 50. výročí Dne Země, celé planety.pdf