09.10.2021

Видання про чехів Богемки

Dl. Vojaci z Bohemky. P2021. 60s.pdf

První v dějinách seznam účastníků válek, protinacistického Оdboje a zahraničních misi (1905-1970), kterých se zúčastnili muži z české evangelické obce Bohemky (Ukrajina) jako vojáci ruské, rudé, sovětské a československé armády. Dobrovolné narukovali jen do československé armády. Praktický u všech zúčastněných se uvádějí osobní údaje, vojenské hodnosti, názvy hlavních válečných operaci, kterých se zúčastnili, válečná vyznamenání a místa pohřbu. Перший в історії список учасників воєн, антинацистського Руху Опору та закордонних місій (1905-1970), у яких як військовослужбовці російської, червоної, радянської та чехословацької армій брали участь чоловіки з чеського євангельського села Богемка (Україна). Добровільно вступали лише до чехословацької армії. Практично у всіх учасників наводяться особисті дані, військові звання, назви основних військових операцій, в яких взяли участь, бойові нагороди та місця поховань. The first in history a list of participants of the wars, the anti-Nazi resistance and foreign missions (1905-1970), which were attended by men from the Czech evangelical community Bohemka (Ukraine) as soldiers of the Russian, Red, Soviet and Czechoslovak armies. Voluntarily entered foxes into the Czechoslovak army. Practical for all participants are personal data, military ranks, the names of the main war operations in which they participated, war decorations and burial places.

Alexandr Drbal (Praha)