22.05.2021

5 травня 2021 р. Раптово помер. Доктор філософії Ярослав Вацулік, к.с.н. Траурна церемонія відбудеться 14 травня у Брно.

Jaroslav Vaculík se narodil 27. února 1947 ve Velkých Losinách na Šumpersku. Byl významným českým historikem a vysokoškolským profesorem na brněnské PF MU.

V roce 1976 obhájil na FF brněnské univerzity rigorózní práci o usídlování volyňských Čechů na severní Moravě v poválečných letech. Později nastoupil do externí aspirantury opět na filozofické fakultě, kterou zakončil v roce 1984 obhájením práce Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v letech 1945–1948 a získáním vědecké hodnosti kandidáta historických věd.

V roce 1986 byl jmenován docentem pro obor československé dějiny.

Mezi krajany na Ukrajině je znám především třídílnou monografií Dějiny volyňských Čechů a přehledem českých minorit v zahraničí Češi v cizině 1850–1938.

Krajané vyjadřují zesnulému profesoru velké poděkování za perfektně zpracované Dějiny volyňských Čechů, ve kterých se seznamují s dramatickými etapami života svých předků, české menšiny na území někdejší ruské Volyňské gubernie.

Pohaslo slunce, na věčnost šlo spát …………. Upřímnou soustrast pozůstalým.

Eva Řezníčková a krajané ŽSVČ