26.04.2021

День землі у спілці

Den Země je jako světový svátek životního prostředí slaven 22. dubna i na Ukrajině. Je

spojován s jarním úklidem a prvními aktivitami ochrany přírody v roce.

V rámci Dne Země pořádal náš krajanský spolek brigádu na pomoc přírodě a péči o životní

prostředí v nedalekém parku.

Ve třídě pak malí brigádníci dostali karty s obrázky věcí k vyhození a třídili odpad do osmi

barevných kontejnerů. Aktivita se líbila, naučili se, které další věci do jednotlivých kontejnerů

patří, poslechli si, co se dále děje s vytříděným odpadem.

Přešli jsme k náročné práci popelářů, kteří intenzivním pohybem tráví většinu své směny.

Děti měly za úkol napsat, co dělají popeláři:

„Rozdělují papír, plasty, plechovky a sklínky, papírové kartony a taky dětské plínky.

Aby naše planeta nám dlouho vydržela, každé ráno jezdí, třídí, utírají si pot z čela.

Pořádají závody v koulení popelnice, kdo jich za den odkoulí a napočítá více.

Jedna velká, druhá malá, do kopce a zatáčky, popeláři mají místo sedátka jen stupačky.

Co dělají popeláři od rána do večera? Když jim žena oběd vaří, dávají si do těla.

Taková rozcvička jim udržuje svaly, v oranžové vestičce se do postele svalí.“

V závěru jsme si povídali o zeměkouli, o planetě Zemi a seznámili se s písničkou „Zpívám svoji

píseň Zemi“ /https://www.youtube.com/watch?v=4tZTrJhurE4/

„Zpívám svoji píseň Zemi, je nejhezčí mezi všemi. Slunce osm planet má, na jediné žít se dá.

Jsou zde moji kamarádi, lidé, co mě mají rádi. Je nám dobře na světě, na modravé, na modravé,

na modravé planetě.

Není z ledu, ani žhavá, je to naše země pravá. Žijí na ní zvířátka, hmyz, ryby i ptáčátka.

Jsou zde ………………….. “.