10.08.2016

Zpravy krajani streda

Mili pratele,

posilam stredecni zpravy Radia Praha pro krajany, balik poradu bude nasledovat.

Zdravim

Milena Strafeldova

zpravy text 100816.docx