07.06.2016

Přehled větších akcí ŽSVČ, školní rok 2015/2016

28. září – položení květin u hromadného hrobu. Na svátek svatého Václava 28. září 1938, bylo v utajovaném žytomyrském masakru zastřeleno 77 Čechoslováků, kteří byli obviněni z vykonstruovaného vyzvědačství. ,Byli pohřbeni v hromadném hrobu zalitém betonem.

Beseda: Den české státnosti /kníže Václav, svatý Václav/

14. října, setkání krajanů a beseda s p. Lubomírem Sazečkou ze Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel.

28. října Den vzniku samostatného československého státu, slavnostní setkání s krajany k 97. výročí vzniku Československé republiky, program dětí

29. října – beseda s krajany 150 let organizace Sokol, Dr. M. Tyrš „Historie sokolských jednot“, sokol v zahraničí, slety. https://www.youtube.com/watch?v=UthpyTyuneA

4. listopad – odhalení pamětní desky volyňským sokolům

13. listopad – výročí narození krajana A. Vacka, zasloužilého umělce Ukrajiny.

beseda s krajany: 70. výročí založení UNESCO, prezentace „12 českých divů světa, akce celý rok /16. listopad 2015 – 4. listopad 2016/

17. 11. „Společně s krajany světa“,vzpomínková akce u příležitosti státního svátku ČR – Den boje studentů za svobodu v r. 1989

beseda s krajany: První československý armádní sbor vSSSR dobrovolníci zVolyně a Podkarpatské Rusi, dne 25. listopadu před 120 lety se narodil LudvíkSvoboda,

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10490914163-volynsti/

6. prosince – Mikuláš, oslava svátku s dětmi v centru

13. prosince – Mikuláš, společné setkání dětí a krajanů ke svátku Mikuláše a nadcházejících vánočních svátků, slavnostní program s mikulášskou nadílkou

22. 12. Jak slavily vánoce naše prababičky /Staročeské Vánoce/, beseda s krajany, zpěv českých koled, kniha Babička: Vánoce na Starém bělidle

27.12. multikulturní Vánoce/jak oslavují Vánoce Ukrajinci, Rusové, Rakušané, Bulhaři, Chorvati, Maďaři nebo Poláci/.Setkání a beseda s dětmi nad časopisem „Kamarádi“ /časopis pro vícejazyčné děti a mlultikulturní výchovu/

Workshop: papíroví kapři, přáníčka s vánoční pohádkou, novoročenky

2016 – celoroční projekt: 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svatéříše římské Karla IV., účast v historických soutěžích a malování

leden:

Rozmarýnek: Tříkrálové koledování, chrám sv. Michaila, Žytomyr. Loutkové divadlo, zpěvv adventních, vánočních anovoroční koled na prvním společném setkání dětských kolektivů národnostních kultur v Žytomyru.

Rozmarýnek: Vánoční křesťanské svátky a novoroční koledování u jesliček, katolický kostel sv. Václava, Žytomyr –Krošňa.

Odpoledne s Karafiátovámi Broučky. Beseda nad knihou, četba, malování a kviz ke 170. výročí narození Jana Karafiáta. Promítání dvanácti sedmiminutových epizod, kouzelného příběhu rodiny broučků a jejich přátel.

Únor:

Mezinárodní den mateřského jazyka, multikulturní setkání, Loutkové divadlo, Žytomyr.

Lidice 2016, 44. ročníkMezinárodní dětské výtvarné soutěže. Děti namalovaly výtvarné práce na téma: „Škola a vzdělání“ k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice.

IV. Mezinárodní historická konference „Češi na území Volyně“, zámek Dubno, příchod Čechů do oblasti před 150 ti lety. Za ŽSVČ se zúčastnilo 6 krajanek.

Březen:

Workskop: výroba přáníček pro maminky, babičky

MDŽ – setkání dětí a krajanů, oslava svátku. Děti připravily program písní, tanců a prezentaci dvanácti českých památek k 70. výročí založení organizace Unesco.

Český Honza, 4. ročník literárně-výtvarné soutěže pro děti trvale žijící v zahraničí. Nad tématem ČH a stroj času přemýšleli a do soutěže odeslali práce: LeraNolda: Hladomor na Ukrajině, Alexandra Denisevitch: Karlův most, VitalikPalamarčuk: Moji předci. Všechny práce byly odeslány v termínu.

80.výročí narození. Zdeňka Svěráka, českého dramatika, scénáristy, herce a autora písňových textů. Děti zaslaly blahopřání, poslechly si písničky. Dospělí shlédli film „Obecní škola“.

Duben

Noc s Andersenem:Odpoledne věnovanéseznámení s dánským spisovatelem, nejslavnějším světovýmpohádkářem, od jehož narození uplynulo 211 let. . Pohádkové dobrodružství s Malenkou na ptačích i motýlých křídlech. Dále jsme se věnovali tématu Karel IV.

13. dubna 2012 zemřel Mgr. Ivo Mička. Paní Míla Denisjuk s krajankami nad knihou „Dva měsíce o volyňských Čechů/ vzpomínala 4. výročí od úrmtíMrr. Ivo Mičky, který pobýval v letech 2003 a 2004 mezi zdejšími krajany a v knihe na ně vzpomíná.

14. dubna, oslava 25. let činnosti ŽSVČ

Vernisáž výstavy v Žytomyrskémoblastním muzeu, která mapovala život českých předků. Poděkování všem krajanům, kteří přispěli památkami po svých českých předcích.

Workshop: „Karel IV. očima dětí“.U příležitosti 700. výročí narození Karla IV. vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského výtvarnou soutěž „Karel IV. očima dětí“. Cílem soutěže bylo přiblížit dětem dobu Karla IV. a jeho život. Práce byly zaměřeny nejen na portrét Karla IV., ale také na výjevy z významných okamžiků jeho vlády nebo života jeho rodiny. Velké poděkování patři všem zúčastněným, především pak Nastě Ovečkyně, která namalovala dvě překrásné olejomalby. Budou vystaveny ve třídě.

Beseda:Seznámenísživotem Karla IV. Důležité životními momenty a Lucemburkové na českém trůně. Vyprávění, prezentace, články, křížovky, kvizy, testy a odměny.

Květen:

Besedy:

Májové oslavy v Čechách. Vypravování o stavění májek, tancovačkcáh.

Jízda králůjako nehmotné dědictví Unesco, zapsaná v r. 2011. Místa Vlčnov a Kunovice.

Den Evropy.9. květen je symbol Evropy a Evropské unie. Připomínka 66. výročí, kdy byla poprvé představena myšlenka mírové spolupráce v Evropě /Schumanův den/.

Den Evropy v Žytomyru. Vystoupení národnostních menšin v Žytomyaru, Za ŽSVČ rozdával radost Rozmarýnek, Česká beseda i soubor Volyňští Češi.

Workshop: Hurvínek slaví narozeniny /90 let/. Malování slavných postaviček Hurvínka, Spejbla, Máničky a Žeryka. DVD: Veselé příběhy taťuldy Spejbla, který všechno zná a umí, ale ...

Lidická tragédie.Osud obyvatel k 74. výročí. Dokumentární filmy Lidice a Ležáky.

https://www.youtube.com/watch?v=KPlZm588QuU

https://www.youtube.com/watch?v=P9KMTdhXrLY

Dětský příměstský tábor s výukou češtiny:

Dopoledne: dramatizace veršovaných pohádek a „Putování po ČR“. Práce se slepou mapou, kvízy, doplňovačky, křížovky hádanky, pohybové hry, písničky a říkadla s tancem.

Odpoledne: vycházky spojené s návštěvou muzeí a galerií, sportovní hry a soutěže.

Eva Řezníčková, učitelka češtiny, červen 2016