05.01.2020

Інформація для краян

Vážení krajané ,

Rada černobylských a novodobých reemigrantu přeje Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abysteza rok mohli konstatovat, že rok 2020 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.

Dovolte, abychom Vás informovali o zásadách politiky vlády České republiky ve vztahu k přesídlení cizinců s prokázaným českým původem (krajanů), žijících v zahraničí

Vláda České republiky, vedena snahou podporovat kontakty českých menšin žijících v zahraničí s Českou republikou, konstatuje, že každý cizinec s prokázaným českým původem (dále jen „krajan“) může získat vízum či pobytové oprávnění k cestování či pobytu v České republice za podmínek upravených níže uvedenými zásadami.

Rada černobylských a novodobých reemigrantů vypracovalo praktickou příručku pro krajany Přílohy ---(Info pro krajany), (Audiovizuální materiály)

Rada černobylských a novodobých reemigrantu: www.scvp.eu

Info krajany 3.pdf

Video-pro-krajany.pdf