11.04.2016

Seznamte se s projektem „Pohádkové nocování s Andersenem“

Seznamte se s projektem „Pohádkové nocování s Andersenem“

Šestnáctý ročník společné pohádkové „Noci s Andersenem“ se konal v pátek 1. dubna 2016 ve více než 1619 řádně registrovaných čtecích místech Evropy i zámoří. Něco z historie:

První Noc s Andersenem se uskutečnila v roce 2000. Autorkami, dnes již světově rozšířeného projektu, jsou pracovnice Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Hana Hanáčková a Miroslava Čápová.

Akce jepořádána na podporu dětského čtenářství, při níž děti v Čechách a na mnohých místech po celém světě nocují v knihovnách, a to z 1. na 2. dubna. A proč zrovna toto datum? Dne 2. dubna vzpomínáme narození nejznámějšího světového pohádkáře H. CH. Andersena, dánského spisovatele. A právě datum jeho narození je od roku 1967 vyhlášené Mezinárodním dnem dětské knihy.

Na podzim jsem náš krajanský spolek do projektu „NsA“ zaregistrovala a celé období připravovala děti na projekt o Karel IV. V našem spolku nejsou možnosti na přespání, z tohoto důvodu jsme se sešli v neděli 3. dubna na akci s trochu pozměněným názvem „Posezení s Andersenem“.

Rok 2016 je v České republice rokem, kdy se děti ve školách i celá česká veřejnost seznamuje a poznává osobnost, která může být vzorem pro každého z nás. Je to Karel IV., který v celorepublikové anketě získal titul Největší Čech. Zanedlouho oslavíme 700. výročí od jeho narození.

„V čem nám může být Karel IV., Otec vlasti, vzorem? Jaký je jeho odkaz pro dnešní generace? Umíme využít stejně jako on odvahu i moudrost?“

Na všechny tyto otázky jsme se snažili odpovědět v projektu „Největší Čech aneb Odkaz Karla IV.“.

Zábavnou formou se žáci dozvěděli o historii české vlasti. Vědomosti jsme si opakovali na vypravování o Václavově dětství, životě při francouzském dvoře, boji po boku otce Jana Lucemburka v bitvě u Kresčaku, panování Karla IV., významných stavbách, ke kterým položil základ apod. Všichni si postupně ověřovali své znalosti ve třech testech, skládali puzzle a skvěle obstáli při numerickém kvizu. Četli jsme legendy ze stavby Karlova mostu i objevení termálního pramene. Na závěr jsme si vystavili všechny dětské kresbyna téma „Karel IV.“a posezení zakončili besedou„v čem je pro nás být Karel IV. vzorem“.

Setkání splnilo očekávání a těšíme se na příští ročník, který bychom chtěli věnovat českým pohádkám.

Eva Řezníčková, česká učitelka