17.03.2015

Letní tábor pro děti krajanů spojený s výukou českého jazyka

Letní tábor pro děti krajanů spojený s výukou českého jazyka

 

Termín tábora: od 19. 7. - 1. 8. 2015, místo konání: Jizerské hory, penzion Pohoda

 

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že Občanské sdružení Sedm paprsků pořádá letos již 3. ročník letního dětského tábora s výukou českého jazyka .

 

Tábor je určen pro děti ve věku od 12 do 17 let.  Více informací můžete obdržet na e-mailu:  info@sevenrays.cz, nebo na tel.č.+420731520262

Přihlášky zašlou rodiče dětí přímo na uvedenou e-mailovou adresu.

 

Cílem výuky bude zlepšení výchozí jazykové úrovně každého účastníka. Ta bude stanovena na základě dotazníku (součástí přihlášky) podle kritérií Společného evropského referenčního rámce jazyků. Důraz bude kladen na mluvený projev, případně, dle úrovně znalostí, i na projev písemný. Výuka bude probíhat formou moderních interaktivních metod pod vedením  zkušených vyučujících. Vyjma češtiny budou účastníci seznamováni zábavnou formou s českými reáliemi – tedy historií a kulturními památkami. Systematické dopolední vyučování doplní odpolední volnočasové aktivity: výtvarné, sportovní, kulturní, které dále napomohou rozvíjení aktivní slovní zásoby a v neposlední řadě i navázání přátelských vztahů.

 

Organizace Sedm paprsků má mnohaletou zkušenost s pořádáním ozdravných pobytů pro děti z krajanských komunit. Areál penzionu Pohoda je v krásném a čistém prostředí Jizerských hor,  je vybaven hernami, učebnami, jídelnou,  je umístěn v zahradě s hřištěm, ohništěm a parketem pro diskotéky. Penzion je obklopen lesy a vzhledem k čistému vzduchu je v průběhu roku využíván jako ozdravovna dětí a prostor pro školy v přírodě. Kuchyně vaří denně teplou a čerstvou stravu. V penzionu je připojení na wi fi.

 

Cena tábora pro dítě je 300 EUR, je možné platit v Kč, cena v Kč se přepočítává v aktuálním kurzu ke dni platby. Děti ze sociálně slabých rodin mohou požádat o slevu.

 

Děti je třeba přihlásit do 30.3.2015, platbu za tábor je třeba zaplatit nejpozději do 30.4.2014

na účet  19- 5537620237/0100 vedeného u KB Praha,

SWIFT: KOMBCZPPXXX,

IBAN: CZ47 0100 0000 1955 3762 0237

var.symbol: datum narození dítěte. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.

Závazná přihláška 2015