17.03.2015

Летний лагерь Sluňákov 2015

Letní tábor Sluňákov 2015

V červenci 2015 se v Centru ekologických aktivit u Olomouce uskuteční již 7. ročník našeho letního tábora Sluňákov 2015.

Kde: Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, Horka u Olomouce. „Posláním Sluňákova je nabídka prožitků a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému“. Více na  www.slunakov.cz

Pro velký zájem pořádáme letos 2 turnusy:

1. turnus: od neděle 12. 7. do pátku 17. 7. 2015. Příjezd v neděli mezi 14. a 15. hod. Odjezd v pátek mezi 10. a 11. hod. Pro děti od 6 do 12 let.

2. turnus: od pátku 17. 7. do středy 22. 7. 2015. Příjezd v pátek mezi 14 a 15 hod. Odjezd ve středu mezi 10. a 11. hod. Pro děti od 6 do 15 let.

Náplň:

 • Rozvoj českého jazyka nenásilnou formou her (celotáborová hra), zpívání, výtvarných a pohybových aktivit.
 • Veškeré činnosti spojené s rozvojem jazyka jsou zaměřené speciálně pro děti žijící v zahraničí a na rozvoj jejich jazykových dovedností v českém jazyce.
 • Aktivity vychází z propracovaných metod pro tuto skupinu dětí.

Za kolik:

 • 180 EUR, pro druhé dítě ze stejné rodiny 165 EUR
 • Platbu prosíme převodem na účet ČŠBH, spolek VS 072015, SS příjmení dítěte
 • Číslo účtu EUR CZ6001000000438073670247, SWIFT (BIC)  KOMBCZPPXXX

Cena zahrnuje:

 • Ubytování
 • Stravování formou plné penze, nápoje
 • Výtvarné potřeby pro děti
 • Dopravu na celodenní výlety, vstupné (např. Mladečské jeskyně, ZOO Svatý kopeček, Zámek Náměšť na Hané a další)

Požadovaná jazyková úroveň:

 • Dítě by mělo česky rozumět a alespoň trochu česky mluvit

Dítě přihlásíte vyplněním závazné přihlášky, jež je níže ke stažení.

Součástí přihlášky je:

a) platba (převodem na účet)

b) zaslání oskenované přihlášky s uvedeným datem platby na e-mail: alzbeta.kolumpekova@csbh.cz

c) zaslání oskenovaného prohlášení rodičů (souhlas s fotografováním a spaním dítěte na palandě)

d) zaslání oskenovaného lékařského posudku

 • POZNÁMKA: Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte je potřeba mít v českém jazyce. Dokument, jenž je níže ke stažení, je rovněž vyhotoven v anglickém, francouzském a německém překladu pro potřeby lékařů v zahraničí. Prosíme rodiče, aby posudek od svého lékaře následně přeložili do češtiny s prohlášením, že jejich překlad odpovídá lékařskému originálu. Děkujeme za pochopení.

Uzávěrka závazných přihlášek: 31. 3. 2015

Závaznou přihlášku je možno zrušit do 31. 5. 2015. Omluvení účastníka je nutné provést zásadně písemnou. Storno tábora kratší 60 dnů – vracíme plnou částku (- 500 Kč manipulační poplatek). Storno více jak 60 dní vrací se pouze náklady na ubytování a stravování. V případě neomluvené účasti poplatek propadá celý. Pokud dítě odjede z tábora dříve, a to na žádost rodičů, organizátor zbytek poplatku nevrací. Při odjezdu z důvodu onemocnění je rodičům vrácena část poplatku a to norma stravného x počet zameškaných dní.

Při nástupu na tábor je třeba s sebou přivézt:

a) prohlášení o bezinfekčnosti

b) průkaz pojištěnce

Neváhejte se přihlásit, počet míst je omezen – 26 dětí na jeden turnus.

Těšíme se na Vás!  V případě dotazů kontaktujte Alžbětu Pavlíčkovou na e-mailu: alzbeta.kolumpekova@csbh.cz

Předchozí táborové ročníky: Sluňákov 2014, Sluňákov 2013, Sluňákov 2012, Sluňákov 2011, Sluňákov 2010, Skuteč u Chrudimi 2009.