16.01.2016

Виступ у Михайлівському соборі

V sobotu dne 16. ledna 2016 se několik děvčat zúčastnilo celodenního vystoupení.

Dopoledne v Katedrále sv. Michala zpívala děvčata české vánoční písně a odpoledne v Loutkovém divadle po shlédnutí loutkového vystoupení se představila českým Švatoštěpánským koledováním.

Všech zúčastněných dětských souborů z Žytomyru a okolí bylo dvanáct. Za účast byly všechny soubory odměněny volnou vstupenkou do Oblastního muzea, ve kterém si prohlédly vystavené exponáty. Největší zájem byl samozřejmě o vystavené vánoční stromečky s historickými ozdobami a hračkami.

Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat dětem za účast, jejich maminkám za doprovod, přípravu pohoštění a všem za příjemné a milé posezení u kulatého stolu. 

Napsala Eva Řezníčková