12.04.2016

Amatérské soubory Žytomyrského spolku volyňských Čechů

A.Nejmladší, v pořadí již šestou generací Žytomyrského spolku volyňských Čechů, je soubor „BERUŠKY“. Jde o děti ve věku od tří do pěti let, naše nejmenší tanečníky a tanečnice, kteří svými roztomilými vystoupeními dokazují, že i jim je česká kultura blízká.

B.Do dětského pěvecko-tanečního souboru „ROZMARÝNEK“přicházejí děti ve věku 6 – 15 let. Uvědomují si, jak moc je důležité učit se českému jazyku, kultuře projevu, zpívat písničky, tancovat a starat se o kroje. Především se těší z radosti a nového poznání. Jen v posledním období Rozmarýnek veřejně vystupoval a reprezentoval náš spolek na mnoha vystoupeních, a to jak v Žytomyru, tak blízkém okolí. Připomeňme si jejich účast na Dnech Evropy, Dnech české státnosti, vánočním koledování, I. ročníku Festivalu adventních a vánočních koled, účast na Mezinárodním dnu mateřského jazyka či vlastním tanečním a pěveckém koncertu „Trnky“, který si s českou učitelkou připravili jako překvapení k Mezinárodnímu dnu žen. K úspěchům gratulujeme.

C.Taneční soubor ČESKÁ BESEDA je pátou generací volyňských žytomyrských Čechů. Ochotně se scházejí a pod vedením české učitelky Evy Řezníčkové, zapálené obdivovatelky a milovnice českého folkloru, nacvičují původněčeské tance v nezměněné podobě tak, jak je tancovali naši čeští předci. Dokázali nacvičit celou Českou besedu, což jsou salonní tance a české unikum z roku 1863. Premiéra všech čtyřčástí se konala v předvánočním období a paní Eva již má v plánu v nácviku pokračovat. Popřejme tanečníkům mnoho dalších úspěchů a vytrvalosti v této krásné folklorní činnosti.

D.Pěvecko taneční soubor VOLYŇŠTÍ ČEŠI se pravidelně účastní Celoukrajinských českých Plesů v Kyjevě, Mezinárodních Krajanských festivalů v Praze, každoročních Oblastních festivalů Poleská rodina, Festivalů koled, oslav Dnů Evropy, Dnů mateřského jazyka nebo i takových festivalů, jako je Den bramboráků v Korostenu a Den palačinek v Červonoarmijsku. Velmi si vážíme, že s elánem a nadšením v tomto souboru tancují i krajané dříve narození, kteří motivují k aktivní účasti další naše členy. Všem patří velké poděkování za hrdost na své české kořeny, z nichž vyrůstá naše identita.

Divadelní kroužek měl svoji premiéru činnohry Velikonoční zázraky u našich krajanských sousedů, a to v české vesnici Mykolajivka ve Vinnické oblasti.